Projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich

            
              ROZBUDOWA PARKU TECHNOLOGICZNEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO FINOMAR Sp. z o.o.

                        Realizacja projektu obejmuje zakup giętarki, frezarki CNC do szablonów wraz z odciągiem do pyłów i wiórów. Wdrożenie nowych rozwiązań
                        pozwoli na wprowadzenie procesu gięcia profili w wysokiej jakości i tolerancji oraz procesu wykonywania szablonów w technologii CNC,
                        wykorzystywanego podczas gięcia skomplikowanych profili.
                        Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych w zakresie obróbki profili. Umożliwi to również zaproponowanie
                        nowych usług dla sektora stoczniowego.

              Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich:               

                       Wartość projektu ogółem wynosi 680 190 PLN
                       w tym wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 248 850 PLN
                       Termin realizacji projektu: 31.12 2021 r.         

             

             
                 
                  BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO PONTONU ZATAPIALNEGO
                      
                       (pływającej pochylni pontonowej) do budowy, wodowania i transportu kadłubów statków i ich elementów oraz innych konstrukcji
                       wielkogabarytowych, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i sposobu działania
opatentowanego
                                                                                                                                                                                                                                przez
  Finomar Sp. z o.o.
 
                Cele projektu, planowane efekty:

                        Projekt polega na wdrożeniu technologii wykonawstwa i dostawy wielkogabarytowych konstrukcji pływających (kadłuby statków) i obiektów
                        dla sektora offshore, z wykorzystaniem własnego wynalazku: urządzenia do zmiany wysokości położenia konstrukcji wielkogabarytowych,
                        tj. pływającej pochylni pontonowej (PPP).
                        Innowacyjność projektu dotyczy przede wszystkim opatentowanego przez Finomar sposobu przemieszczania obiektów z nabrzeża na
                        pływającą pochylnię pontonową i odwrotnie, z możliwością przechylania całości celem łagodnego posadowienia (zwodowania) oraz opero-
                        wania na zbiornikacho stosunkowo niewielkiej głębokości.
                        Urządzenie pozwala na przemieszczanie z nabrzeża i posadowienie na powierzchni lub na dnie zbiornika wodnego obiektów eksploatowanych
                        w środowisku wodnym.
                        Celem projektu jest wdrożenie w Finomarze innowacji procesowej pozwalającej na przemieszczaniu (na linii ląd-środowisko wodne),
                        wodowaniu, lub podejmowaniu z wody obiektów wielkogabarytowych o znacznym ciężarze (do 550 ton) w procesie produkcji a także świadczenie
                        usług tego typu na rzecz innych podmiotów.
                        Pozwoli ponadto na rozszerzenie oferty firmy o produkty dotychczas nie oferowane (tj. przekraczające ciężar 420 ton i długość 30 metrów),
                        które dzięki PPP będą mogły być wodowane a także przemieszczane w środowisku wodnym na miejsce docelowe.

                 Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich:
                         Wartość projektu ogółem wynosi 4 374 600 PLN
                         w tym wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 1 800 000 PLN

                 Termin realizacji projektu
                        Projekt został zrealizowany w 2020 roku.

             

            

              PROJEKT SYSTEMU KONTROLI WYMIAROWEJ PODCZAS PROCESÓW WYKONYWANIA KONSTRUKCJI
              STALOWYCH CELEM OGRANICZENIA PRACOCHŁONNOŚCI PRAC KOREKCYJNYCH.

                  Cele projektu
                        Przedmiotem opracowania jest projekt systemu kontroli wymiarowej. Opracowany system będzie umożliwiał otrzymanie optymalnych parametrów
                        prac kontrolno-pomiarowych pod kątem wymaganej jakości wymiarowej elementów konstrukcyjnych w procesie budowy konstrukcji stalowych
                        w Finomarze.

                        System będzie ukierunkowany na możliwość jak najszybszego i najwierniejszego określenia jakości geometrycznej prefabrykowanych konstrukcji.
                        Informacje te stanowią podstawę do opracowania procedur doboru oraz optymalizacji procesów produkcyjnych co z kolei prowadzi do minimalizacji
                        a nawet eliminacji szeregu kosztownych procesów technologicznych. Opracowane narzędzie zapewni optymalny dobór technik pomiarowych oraz
                        sposób ich przeprowadzania w zależności od specyfiki danego procesu budowy.
                        System będzie uwzględniał obecne możliwości Finomar Sp. z o.o. oraz jednocześnie wykaże optymalne kierunki rozwoju zaplecza pomiarowego.

                Planowane efekty
                       Oczekuje się, iż opracowane narzędzie będzie wykorzystywane w pozyskiwaniu, katalogowaniu oraz analizie danych geometrycznych w celu stałej
                       optymalizacji procesu produkcyjnego mającej na celu zmniejszenie pracochłonności prac korekcyjnych.

                Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich:
                        Wartość projektu ogółem wynosi 36 900,00 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 24 500,00 zł

                Wykonawca i termin realizacji projektu
                        Głównym wykonawcą projektu jest Wydział Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
                        Projekt został zrealizowany w 2017r.