FINOMAR Spółka z o.o.

 
     
 

ul. Łady 2 

 
   70-966 Szczecin  
     
  Tel.: 91 4324 600  
  Fax: 91 4324 608  
     
  sekretariat@finomar.com.pl  
     
  NIP: 851-10-02-398  
  Regon: 810624529  
     
 

Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS numer: 0000119982

 
     
 

Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł

 
     
 

Zarząd: inż. Roman Lis - Dyrektor