FINOMAR Spółka z o.o.

 
     
 

Dział Utrzymania Ruchu, Zaopatrzenia, Kooperacji i Inwestycji 

 
     
  kier. działu: Maciej Ledworowski   
     
 

ul. Łady 2 

 
   70-966 Szczecin  
     
  Tel.: 91 4324 631  
  Fax: 91 4324 605  
     
  ruch@finomar.com.pl