HISTORIA PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 

Firma FINOMAR została założona w 1994 roku. Od czasu swego powstania wykonuje wyroby i świadczy usługi przede wszystkim na rzecz przemysłu okrętowego.
Początkowo (w latach 1994-1995) w większości wykonywała produkcję sekcji dziobowych, den podwójnych, sekcji burtowych, kominów, zrębnic lukowych i masztówek dla Stoczni Szczecińskiej S.A.


W latach 1995-2002 nastąpił zwrot w kierunku współpracy ze stoczniami niemieckimi i norweskimi oraz równoległe świadczenie produkcji na rzecz przemysłu energetycznego (produkcja klap kominowych, żaluzji, kanałów spalin, obudów filtrów przeznaczonych do systemów odsiarczania spalin, klap rozdzielczych przeznaczonych do turbin gazowych, tzw. diverterów).


W latach 2001-2003 rozszerzono zakres produkcji o wykonywanie konstrukcji typu „offshore" (elementy konstrukcyjne platform wiertniczych).


Lata 2003-2005 to okres nawiązania stałej współpracy ze stoczniami niemieckimi w zakresie prefabrykacji sekcji okrętowych, firmami niemieckimi i pośrednio holenderskimi oraz japońskimi w zakresie „diverterów" - wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych elektrowni a także firmami norweskimi będącymi odbiorcami konstrukcji typu „offshore".

 

Na lata 2003-2008 obok dynamicznego wzrostu produkcji FINOMAR-u przypada intensyfikacja działań inwestycyjnych mających na celu poprawę konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym. Certyfikacja systemu zarządzania jakością, modernizacja parku maszynowego, optymalizacja procesu produkcyjnego, poprawa warunków pracy i BHP oraz minimalizacja szkodliwego wpływu na środowisko to najważniejsze obszary inwestycji, z których istotna część zrealizowana została przy wsparciu z Funduszu Phare 2001, Phare 2002 oraz Funduszy Strukturalnych.

 

Efektem wieloletnich starań zarządu firmy było nabycie w roku 2006 dotychczas dzierżawionej nieruchomości zabudowanej o powierzchni 20 647,00 m2 zlokalizowanej przy ul. Łady 2 w Szczecinie wraz z przyległym nabrzeżem ARSENAŁ o długości 340 m.

 

W grudniu 2006 oddano do użytku nową halę wraz z zainstalowaną w niej nowoczesną maszyną do cięcia i znakowania plazmowego. 

 

Obecnie trwają prace związane z remontem i modernizacją kolejnych obiektów znajdujących się na zakupionym terenie.