FE_Program_Regionalny_small.jpg PomorzeZachodnie_small.jpg
UE_EFSI_small.jpg

 

Projekt systemu kontroli wymiarowej podczas procesów wykonywania konstrukcji stalowych celem ograniczenia pracochłonności prac korekcyjnych


CELE PROJEKTU
Przedmiotem opracowania jest projekt systemu kontroli wymiarowej. Opracowany system będzie umożliwiał otrzymanie optymalnych parametrów prac kontrolno-pomiarowych pod kątem wymaganej jakości wymiarowej elementów konstrukcyjnych w procesie budowy konstrukcji stalowych w Finomarze.
System będzie ukierunkowany na możliwość jak najszybszego i najwierniejszego określenia jakości geometrycznej prefabrykowanych konstrukcji. Informacje te stanowią podstawę do opracowania procedur doboru oraz optymalizacji procesów produkcyjnych co z kolei prowadzi do minimalizacji a nawet eliminacji szeregu kosztownych procesów technologicznych. Opracowane narzędzie zapewni optymalny dobór technik pomiarowych oraz sposób ich przeprowadzania w zależności od specyfiki danego procesu budowy
System będzie uwzględniał obecne możliwości Finomar Sp. z o.o. oraz jednocześnie wykaże optymalne kierunki rozwoju zaplecza pomiarowego.

PLANOWANE EFEKTY
Oczekuje się, iż opracowane narzędzie będzie wykorzystywane w pozyskiwaniu, katalogowaniu oraz analizie danych geometrycznych w celu stałej optymalizacji procesu produkcyjnego mającej na celu zmniejszenie pracochłonności prac korekcyjnych.

WARTOŚĆ PROJEKTU I WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Wartość projektu ogółem wynosi 36 900,00 zł,
w tym wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 24 500,00 zł

WYKONAWCA I TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
Głównym wykonawcą projektu jest Wydział Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Realizacja projektu nastąpi w terminie do 30.09.2017 roku