logo_male.png


Kotwice SALTM (2003)

Offshore - kotwice

W Finomarze prefabrykowana była stalowa konstrukcja tych kotwic w połówkach o masie ok. 50 ton każda.

Po połączeniu obu połówek i ich wyposażeniu (co zrealizowane zostało poza Finomarem), kotwica SALTM (Single Anchor Loading) o masie całkowitej ok. 130 ton umieszczona została na dnie morza w rejonie eksploatacji podwodnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na głębokości kilkudziesięciu metrów.

Kotwice te służą do zakotwiczenia zbiornikowca na pełnym morzu nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych oraz jako terminal do podłączenia instalacji napełniającej zbiorniki statku ze złoża/podwodnego rurociągu.

Budowa kotwic SALTM, podobnie jak budowa innych konstrukcji z przeznaczeniem na „offshore”, obwarowana była wysokimi wymaganiami wynikającymi m.in. z przepisów Towarzystw Klasyfikacyjnych. Wymagania te odnosiły się np. do doboru i identyfikacji materiałów użytych do budowy, certyfikacji procesów spawalniczych, spawaczy i ich identyfikacji, zakresu i identyfikacji badań nieniszczących i wykonawców tych badań oraz nadzoru nad budową.

Wszystkie te wymagania zostały przez Finomar z powodzeniem spełnione.

 

Offshore - kotwice