Kontakt

FINOMAR Sp. z o.o.

ul. Łady 2, 70-966 Szczecin, Poland

      Dział Handlowy

          kier. działu:  Arkadiusz Świech
          Tel.: 91 4324 657    

          kom:  +48 602 739 376
          mail:  finomar@finomar.com.pl

      Dział Kontroli Jakości

          kier. działu:  Mariusz Sapiński
          Tel.: 91 4324 616    
          mail:  kontrola@finomar.com.pl


Dyrektor Zarządu
 

   Roman Lis            tel.:  +48 91 432 46 00Zastępca Dyrektora Zarządu

Beata Kordecka        tel.:  +48 91 432 46 00


Sekretariat

                             tel.:  +48 91 432 46 00
           mail:  sekretariat@finomar.com.pl

      Dział Finansowo-Ekonomiczny i Kadr

          Irena Ilcewicz – Główna Księgowa
          Tel.: 91 4324 612    
          mail:  ekonomiczny@finomar.com.pl

 Dział Utrzymania Ruchu, Zaopatrzenia, Kooperacji i Inwestycji 

          kier. działu: Maciej Ledworowski
          Tel.: 91 4324 631  
          mail:  ruch@finomar.com.pl

      Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
                                                               jakością

           Leszek Jura
          Tel.:  +48 91 432 46 23
          mail:  iso@finomar.com.pl

Służby BHP i p-poż.

         
          Tel.: 91 4324 627     

          mail:  bhp@finomar.com.pl

       Dział Produkcji

          Wiesław Kaźmierski – kier. działu
          Tel.:  +48 91 432 46 91
          mail:  produkcja@finomar.com.pl

     Dział Przygotowania i Nadzoru Produkcji 

           kier. działu: Sebastian Michalak
          Tel.: 91 4324 620    

NIP: 851-10-02-398
Regon: 810624529
Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS numer: 0000119982
Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł
Zarząd: inż. Roman Lis – Dyrektor
Beata Kordecka  –  Zastępca Dyrektora