FINOMAR Spółka z o.o.

 
     
 

Dział 
Przygotowania i Nadzoru Produkcji
 

 
     
  kier. działu: Sebastian Michalak
 
     
 

ul. Łady 2 

 
   70-966 Szczecin  
     
  Tel.: 91 4324 620  
  Fax: 91 4324 606