AKTUALNOŚCI

 

ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - wykonawcą przedmiotu zamówienia tj. opracowania projektu systemu kontroli wymiarowej podczas procesów wykonywania konstrukcji stalowych celem ograniczenia pracochłonności prac korekcyjnych, wybrany został Wydział Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Realizację projektu przewidujemy na I półrocze 2017 roku, po rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ 2014-2020.

 

Aktualnosci_052016_mid_2.jpg

 

Aktualnosci_052016_mid_1.jpg