POTENCJAŁ PRODUKCYJNY

 

Obszar produkcyjny firmy stanowią :

-         dwunawowa hala prefabrykacji o powierzchni 4825 m2,

-         hala obróbki o powierzchni 1370 m2

-         utwardzone i udźwigowione place produkcyjne i magazynowe o powierzchni 6000 m2,

-         uzbrojone i udźwigowione nabrzeże o długości 300 mb.

 

Dostęp do nabrzeża pozwala na wykonywanie konstrukcji o masie ok. 200t i ich transport drogą wodną.

 

Firma posiada nowoczesne wyposażenie produkcyjne, na które składają się m.in.:

-          2 numerycznie sterowane maszyny do krzywoliniowego cięcia blach i trasowania plazmowego:

-          OMNIMAT 4600 P/SATO SA 2000 o powierzchni roboczej stołu 3,6 x 25,6 m, wyposażony w 2 palniki do cięcia tlenem blach o grubości 4 - 250 mm.

-          MICROSTEP PLS 24001.30P o powierzchni roboczej stołu 3 x 24 m wyposażony w 1 palnik plazmowy do cięcia blach o grubości 0,5 - 50 mm oraz drukarkę do opisywania elementów.

-          maszyna do cięcia blach CORTA sterowana optycznie w skali 1 : 1, wyposażona w 2 palniki do cięcia tlenem;

-          2 urządzenia do cięcia plazmą HYPERTHERM;

-          nożyce gilotynowe o długości cięcia do 3100 mm i grubości ciętych blach do 10 mm;

-          urządzenia przenośne do ukosowania krawędzi blach do spawania;

-          prasa hydrauliczna o nacisku 63 ton i długości gięcia do 2500 mm;

-          walce do gięcia blach o szerokości do 2000 mm;

-          piła ramowa i taśmowa do cięcia rur o średnicy do 400 mm i profili;

-          2 wiertarki promieniowe do wiercenia otworów o średnicy do 80 mm.

 

Maszyny, urządzenia i wyposażenie umożliwiają realizację następujących procesów spawania:

-         ręcznego elektrodami otulonymi,

-         półautomatycznego i automatycznego w osłonie gazów ochronnych,

-         automatycznego pod topnikiem

-         elektrodą nietopliwą w osłonie argonu.