Program Regionalny RP-logo Pomorze Zachodnie UE EFSI

 

Budowa wielofunkcyjnego pontonu zatapialnego (pływającej pochylni pontonowej) do budowy, wodowania i transportu kadłubów statków i ich elementów oraz innych konstrukcji wielkogabarytowych, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i sposobu działania opatentowanego przez Finomar Sp. z o.o.

 

CELE PROJEKTU, PLANOWANE EFEKTY:

Projekt polega na wdrożeniu technologii wykonawstwa i dostawy wielkogabarytowych konstrukcji pływających (kadłuby statków) i obiektów dla sektora offshore, z wykorzystaniem własnego wynalazku: urządzenia do zmiany wysokości położenia konstrukcji wielkogabarytowych, tj. pływającej pochylni pontonowej (PPP).
Innowacyjność projektu dotyczy przede wszystkim opatentowanego przez Finomar sposobu przemieszczania obiektów z nabrzeża na pływającą pochylnię pontonową i odwrotnie, z możliwością przechylania całości celem łagodnego posadowienia (zwodowania) oraz operowania na zbiornikach o stosunkowo niewielkiej głębokości.
Urządzenie pozwala na przemieszczanie z nabrzeża i posadowienie na powierzchni lub na dnie zbiornika wodnego obiektów eksploatowanych w środowisku wodnym. Celem projektu jest wdrożenie w Finomarze innowacji procesowej pozwalającej na przemieszczaniu (na linii ląd-środowisko wodne), wodowaniu, lub podejmowaniu z wody obiektów wielkogabarytowych o znacznym ciężarze (do 550 ton) w procesie produkcji a także świadczenie usług tego typu na rzecz innych podmiotów. Pozwoli ponadto na rozszerzenie oferty firmy o produkty dotychczas nie oferowane (tj. przekraczające ciężar 420 ton i długość 30 metrów), które dzięki PPP będą mogły być wodowane a także przemieszczane w środowisku wodnym na miejsce docelowe.

WARTOŚĆ PROJEKTU I WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Wartość projektu ogółem wynosi 4 374 600 PLN
w tym wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 1 800 000 PLN

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
Realizacja projektu nastąpi w terminie do 31.10.2020 roku.