logo_male.png


Diwertery

Divertery Divertery
Divertery

Konstrukcje diwerterów i innych urządzeń dla energetyki wykonywane były w Finomarze od początku istnienia firmy.

Diwertery służą do zmiany kierunku przepływu wielkiej ilości gazów o wysokiej temperaturze emitowanych przez turbinę gazową: bądź przez wymiennik ciepła (generator pary) lub alternatywnie – przez komin do atmosfery. Stanowią swego rodzaju trójdrogowe wielkogabarytowe zawory o przekroju kanału dolotowego/odlotowego np. 6,9x6,9 m. Istotą budowy diwerterów jest dokładność ich wykonania i montażu uwzględniająca zmiany związane z rozszerzalnością cieplną (musi być zapewniona szczelność klapy), zastosowanie materiałów odpornych na wysokie temperatury oraz dobra izolacja termiczna zapobiegająca stratom ciepła i jednocześnie chroniąca konstrukcję obudowy przed niekorzystnym wpływem wysokiej temperatury.

Diwertery i inne konstrukcje dla energetyki zbudowane przez Finomar zainstalowane zostały w elektrowniach w wielu rejonach świata, m.in. w Niemczech, Rosji, Iranie, Iraku, Katarze, Egipcie, Syrii, Nigerii, Wietnamie, Malezji, Indonezji, Filipinach, Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn., Meksyku, Chile i in.

Gabaryty budowanych urządzeń wynosiły 12x12x14m, a ich ciężar sięgał 100 ton. W zależności od możliwości transportowych diwertery budowane były w częściach do składania w miejscu montażu lub w całości.