logo_male.png


Wysięgniki palników (2002)

Offshore - maszty palników

Wysięgniki palników (Burner Booms) stanowią konstrukcję wsporczą pochodni wraz z instalacjami, montowane są na platformach wydobywczych.

Wykonane w 2002 roku konstrukcje wysięgników palników przeznaczone były do eksploatacji na platformach zlokalizowanych na Morzu Północnym i Morzu Kaspijskim. Masa pojedynczej konstrukcji wysięgnika wynosiła ok. 30 ton, a jej gabaryty – 30x8x10m.


Offshore - maszty palników